Ordförande har ordet

Timrå Golfklubb Klubbinformation

Hej Bästa medlemmar i Timrå Golfklubb! Först av allt vill jag tacka för det fortsatta förtroendet att leda Timrå Golfklubb in i det nya decenniet och på samma gång tacka alla för det år som gått. Årsmötet i november beslutade att behålla samma årsavgift som tidigare med den ändringen att städavgiften tillfaller klubben. Vi har haft ett fantastiskt år på …