Miljö & Samhällsengagemang

GEO Certifiering

Timrå Golfklubb är GEO certifierad sedan 2021. Vi var då den 22:a golfklubb i landet och den enda golfklubb norr om Uppsala som är GEO certifierade. Arbetet med certifieringen pågick i över 2 år och som avslutades under hösten 2021 med en miljö- och hållbarhetsrevision.

GEO certifiering används i Sverige sedan 2013 som en ersättning till SGFs Miljöcertifiering. Den har tagits fram av alla världens golfförbund, främst R&A och USGA. Den administreras av Golf Environment Organization som är baserat i Scotland. Tanken med GEO är att skapa en plattform med miljö- och hållbarhetscertifiering som har samma krav i hela världen och där golfklubbar kan lära av varandra genom spridning av information. GEOs huvudsyfte är att göra golf mer hållbar och ställer krav på 3 olika områden: Naturkonservering, resursanvändning, och samhällsengagemang. Certifieringen granskas av samma organ som ansvarar för Fairtrade märkning och både Forest och Marine Stewardship Councils (FSC och MSC märkning).

50/50

Styrelse samt ledning har samtliga genomgått utbildningen Vision 50/50 med målet att göra golfklubbarna i Sverige mer inkluderande samt jämställda.

Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för att få fler kvinnor till sporten. Med Vision 50/50 har Golfsverige gett sig ut på en förändringsresa där befintliga strukturer och traditioner utmanas med en mer jämställd och inkluderande verksamhet som mål. Initiativet ska leda till fler kvinnor som golfspelare, både juniorer och vuxna. Det verkar också för att utveckla det ideella och professionella ledarskapet och få fler kvinnor i ledande positioner och därmed fler kvinnliga förebilder inom golfen.

Teamsters

Timrå Golfklubb är en del av Teamsters. Teamsters är Timrå IKs arbete kring samhällsengagemang, samhällsnytta och hållbarhet.

Timrå IK och Timrå Golfklubb vill tillsammans få fler barn i rörelse och testa på olika sporter. Gemenskap är viktigt och att samverka mellan föreningar är ett första steg att minska utanförskap och jobba mer tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för nästa generation barn att idrotta oavsett om det heter golf, ishockey eller annan sport.

Timrå Golfklubbs träningsområde med range och korthålsbana är därför döpt till Teamsters Arena. Timrå Golfklubb vill skapa större tillgänglighet och få fler barn och ungdomar att testa på och spela golf. Samtidigt har vi tillsammans också startat upp en golftävling mot välgörenhet där överskottet ska gå tillbaka till Teamstersfonden och till fortsatt utveckling av Teamsters Arena och Timrå Golfklubb.

– Detta är det första uttalade samarbetet mellan två olika föreningar i olika sporter genom Teamsters. Det känns riktigt bra och Timrå GK är en fantastisk bra förening som gör väldigt mycket bra saker i samhället samtidigt som de vill öka sin tillgänglighet till banan för att få fler att upptäcka och spela golf, framför allt barn och ungdomar. Det känns också bra att kunna starta upp Teamstersgolfen. En välgörenhetstävling som ingår i vårt samarbete där överskottet går tillbaka till Teamstersfonden så att vi kan hjälpa andra föreningar, projekt eller aktiviteter som gör skillnad i samhället och inkluderar barn och ungdomar in i idrotten så som Teamsters Arena och dess fortsatta utveckling, säger Oscar Johansson, Försäljnings- och Marknadschef Timrå IK om samarbetet.

– För Timrå Golfklubb ligger det här nya samarbete med Timrå IK helt i linje med den inriktning och dom satsningar vi gör i klubben. Teamsters Arena kommer att bli en perfekt arena för ”nya” golfare och olika grupper som vill prova på sporten men också för dom som i dag redan spelar golf och vill träna under lite andra former. Det som gör det unikt är att hela ”arenan” kommer att vara belyst vilken gör det möjligt att golfa längre in på hösten. Vi har också planer på att utveckla området med andra typer av aktiviteter! Vi är glada och ödmjuka över denna satsning med Teamsters och det stärker vårt redan fina samarbete tillsammans med Timrå IK, säger Per ”Drutten” Engström, Klubbchef Timrå Golfklubb.

Mustaschkampen

Mustaschkampen handlar om att använda glädje för att väcka engagemang kring ett viktigt ämne. Det tycker vi på Timrå GK är jätteviktigt så därför anordnar vi årligen golftävlingen ”Mustaschkampen” tillsammans med prostatacancerföreningen Träpatronerna. Allt överskott från tävlingen skänks till Mustaschkampen.

Gäddfabrik på golfbanan

Störöringenens fiskeklubb driver tillsammans med Timrå golfklubb ett projekt för gäddornas fortplantning. Två så kallade ” Gäddfabriker” håller på att projekteras på golfbanan och i anslutning till Fagerviks småbåtshamn. Genom att röja upp i igenslammade dammar och kanaler och byta trummor skapar man ett bättre vattenflöde så att gäddynglen får en chans att växa till sig för att sedan kunna simma ut i havet. Det viktiga projektet handlar om att öka den biologiska mångfalden. Våtmarkerna gynnar allt liv, både i och vid sidan av vattnet. Bra för djur och natur samtidigt som golfbanan blir bättre och vackrare.