Policyer

Timrå Golfklubbs policyer

 

Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) policy i korthet

Fastställda att gälla på alla klubbar anslutna till SGF. För fullständiga policys, se SGF:s Spel och Tävlingshandbok kap 2.10. Utförlig information om SGF:s och RF:s policybeslut samt aktuell dopingpreparatlista finns på Golf.se och på Riksidrottsförbundets hemsida.

 1. Alkohol
  Från SGF:s sida accepteras inte att alkoholhaltiga drycker konsumeras under pågående rond eller vid spel på en golfklubbs övningsområden. En spelare får heller inte vara berusad eller påverkad av droger under spel på en golfbana.
 2. Dopning
  En spelare får inte inta några dopningsklassade medel. Spelare som gör sig skyldig till dopning, liksom den som hjälper honom, kan bestraffas med avstängning från all idrottslig verksamhet.
 3. Tobak
  SGF anser att tobaksbruk inte hör ihop med golfspel.
 4. Hasardspel
  När hasardspelsmotiv blir en del av golfspelet kan stor skada ske – skada som hotar både golfspelets och individuella spelares integritet. Alla kategorier av spelare bör därför undvika att delta i sådant hasardspel. En amatörspelare kan dessutom förlora sin amatörstatus genom sitt deltagande. Klubbarna uppmanas därför att ta avstånd från alla former av organiserat hasardspel. Spelare eller golfklubb vars uppförande skadat golfen ådrar sig bestraffning och påföljd.
 5. Säker golf
  Under tävling och utövande av golfspel i övrigt gäller att spelaren följer SGF:s riktlinjer och bestämmelser beträffande Säker Golf. Idrottsutövare som åsidosätter ”Säker Golf” kan ådra sig disciplinär åtgärd från klubbens sida eller bestraffas med upp till två års avstängning från allt golfspel.
 6. Uteblivande från tävling
  Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling på hemmaklubb skall behandlas i enlighet med föreskrifterna i kap 13 i SGF:s Spel och Tävlingshandbok. Påföljden bör som regel vara avstängning från deltagande i tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till spelarens hemmaklubb/GDF för åtgärd.
  Anmälningsavgiften skall betalas om detta inte skett tidigare. Avgiften skall vara betald senast före start i nästa tävling.
 7. Öppen golf
  Rätt att delta i svenska golftävlingar tillkommer medlemmar, amatörer och professionella och spelare under reamatörisering, tillhörande golfklubb/organisation som är medlem eller ansluten till sitt lands golfförbund under förutsättning att spelaren uppfyller villkoren som stipuleras i villkoren för tävlingen.
  Undantag görs för internationella amatörtävlingar, viss branschtävlings-verksamhet samt vissa juniortävlingar.