Styrelse & Kommittéer

Klubbens ideella funktionärer

Timrå Golfklubb är en ideell förening i ordets rätta bemärkelse. Verksamheten bygger på ideellt arbete i styrelsen och i kommittéer, samt övriga frivilliga insatser i reception och vid tävlingar. Drivkraften och framåtandan bottnar i vår kärlek till golfen.

Styrelse Timrå Golfklubb

Image

Malin Svelander

Ordförande

Image

Per Lundin

Vice ordförande

Image

Per Engström Adj

Klubbchef

Image

Robert Martin

Course Manager

Image

Fredrik Sjödin

Kassör och ekonomi

Image

Ove Einberg

Image

Annelie Harrvik

Sekreterare

Image

Lars Sjödin

Image

Mickael Norberg

Image

Jenny Asplund

Image

Bengt Sahlén

Kommitéer Timrå GK

Medlemskommittén

Tävlingskommittén

Junior- och idrottskommittén

Marknadskommittén

Utbildningskommittén

Bankommittén

Huskommittén