Lokala regler

Lokala regler för Timrå Golfklubb

Här beskriver vi interna bestämmelser som gäller unikt för våra bana.

Tillfällig lokal regel hål 11

Dropp för vattenhinder
Om en boll är i pliktområdet framför greenen inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:
••Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
••som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen till vänster om pliktområdet, definierad av en skylt och en grön matta.
Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

 

Lokala regler, Timrå Gk, 2020

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee, startkuren och på hemsidan (www.timragk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel). Pliktområden (Regel 17)

1. Omarkerade diken
Omarkerade diken i skogen ska betraktas som rött pliktområde.

2. Pliktområde hål 9
Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 9 som bara är definierat på en sida är oändligt. Anm: Hela området för maskinhallen är spelförbudszon. Spel förbjudet inom röd/grön markering.

3. Pliktområde hål 16
Det röda pliktområdet på höger sida om hål 16 som bara är definierat på en sida är oändligt.

Onormala banförhållanden (Regel 16)
a. Mark under arbete
Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

1. Områden på spelfältet, definierat av blå/vita pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

b. Oflyttbara tillverkade föremål

1. Bevattningsanläggningen Flyttbara delar av bevattningsanläggningen får efter spelarens val betraktas som flyttbara eller oflyttbara tillverkade föremål.

2. Vägar
Alla belagda vägar på banan får behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.

Markeringar
– vit pinne = out of bounds, Definitioner, Regel 18,
– gul markering = pliktområde, regel 17
– röd markering = pliktområde, regel 17,
– blå markering = mark under arbete, regel 16
– blå/vit markering på spelfältet = onormalt banförhållande, spel förbjudet, regel 16
– röd pinne med grön topp i rött pliktområde = spelförbudszon varifrån spel är förbjudet
– gul pinne med grön topp i gult pliktområde = spelförbudszon varifrån spel är förbjudet
– orange markering = hindrande föremål, regel 16 __________________________________________________________________________________________________________