Lokala regler

Lokala regler för Timrå Golfklubb

Här beskriver vi interna bestämmelser som gäller unikt för våra bana.

 

Lokala regler, Timrå Gk, 2022

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid 1:a tee, startkuren och på hemsidan (www.timragk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

3. Green (Regel 13)
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Pliktområden (Regel 17)

1. Omarkerade diken
Omarkerade diken i skogen ska betraktas som rött pliktområde.

2. Pliktområde hål 9
Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 9 som bara är definierat på en sida är oändligt. Anm: Hela området för maskinhallen är spelförbudszon. Spel förbjudet inom röd/grön markering.

3. Pliktområde hål 16
Det röda pliktområdet på höger sida om hål 16 som bara är definierat på en sida är oändligt.

Onormala banförhållanden (Regel 16)
a. Mark under arbete
Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

1. Områden på spelfältet, definierat av blå/vita pinnar är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

b. Oflyttbara tillverkade föremål

1. Bevattningsanläggningen Flyttbara delar av bevattningsanläggningen får efter spelarens val betraktas som flyttbara eller oflyttbara tillverkade föremål.

2. Vägar
Alla belagda vägar på banan får behandlas som oflyttbara tillverkade föremål från vilka lättnad utan plikt enligt Regel 16.1 är tillåten.

Markeringar
– vit pinne = out of bounds, Definitioner, Regel 18,
– gul markering = pliktområde, regel 17
– röd markering = pliktområde, regel 17,
– blå markering = mark under arbete, regel 16
– blå/vit markering på spelfältet = onormalt banförhållande, spel förbjudet, regel 16
– röd pinne med grön topp i rött pliktområde = spelförbudszon varifrån spel är förbjudet
– gul pinne med grön topp i gult pliktområde = spelförbudszon varifrån spel är förbjudet
– orange markering = hindrande föremål, regel 16

Nya regler från 1 juni 2021
Från & med 1 juni är det återigen de ordinarie golfreglerna som gäller vid tävlings- & handicapronder.

Hålkopparna får inte längre göras grundare med plastring eller dylikt, du får välja om flaggstången ska vara i eller ur när du puttar, ingen mer lägesförbättring i bunkern & du ska återigen kratta sanden efter dig när du slagit.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som
förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.
__________________________________________________________________________________________________________