Lokala regler

Lokala regler för Timrå Golfklubb

Här beskriver vi interna bestämmelser som gäller unikt för våra bana.

 

Lokala regler, Timrå Gk, 2023

Golf spelas enligt gällande:
• Regler för golfspel 2023
• Spel- och tävlingshanboken 2023
• Nedanstående lokala regler
• Ev. tillfälliga lokala regler som finn anslagna på infotavlan på startkuren

Lokala regler 2023
Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln)
• 2 pliktslag i slagspel
• Förlust av hål i matchspel

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

Pliktområden (regel 17)
1. Det röda pliktområdet bakom green på hål 2 som bara är märkt på en sida är oändligt
2. Det röda pliktområdet till vänster och bakom green på hål 7 som bara är märkt på en sida är oändligt.
3. Det röda pliktområdet till vänster på hål 9 som bara är märkt på en sida är oändligt.
4. Det röda pliktområdet på hål 16 som bara är märkt på en sida är oändligt.

Onormala banförhållanden (Regel 16)
a. Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på ett annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden på spelfältet som är markerade med blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon.
3. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till fåror är mark under arbete.

b. Oflyttbara tillverkade föremål
Bevattningsanläggningen.
Flyttbara delar av bevattningsanläggningen får efter spelarens val betraktas som flyttbara eller oflyttbara tillverkade föremål.

Markeringar
• Vit pinne, Out of Bounds = Definitioner, Regel 18
• Gul markering, pliktområde = regel 17
• Röd markering, pliktområde = regel 17
• Blå markering, mark under arbete = regel 16
• Blå/Vit markering på spelfältet = onormalt banförhållande, spel förbjudet, regel 16
• Röd pinne med grön topp i rött pliktområde = spelförbudszon
• Gul pinne med grön topp i gult pliktområde = spelförbudszon
• Orange markering = Hindrande föremål, = regel 16

Out of bounds (Regel 18.2)
Out of Bounds är märkt med vita pinnar.
1. Vägen till vänster på hål 8 är out of bounds.
2. Vänster sida av hål 10 är out of bounds.
3. Korthålsbanan bakom Rangen och till höger om green på hål 10 är out of bounds.

Nya Regelboken
Ändringar och klargöranden har gjorts i följande regler:
1.3c(4), 3.3b(4), 4.1a(2), 6.3b(3), 9.3, 10.2b, 11.1. och 21.1c.
Modifieringar för spelare med funktionsnedsättningar har tillkommit som Regel 25.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som
förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.
__________________________________________________________________________________________________________