Årsmötet 7 december

Timrå Golfklubb Klubbinformation

Kort referat ifrån årsmötet den 7 dec: 57 personer deltog. Verksamhetsplan 2017, budget och justering av medlemsavgifterna bifölls.                                                                    Likaså gavs en kortare information om de intressanta utvecklingsplanerna för 2017. Lars Andersson omvaldes som ordf för 2017. Robin Rydqvist och Anna-Carin Östman invaldes som nya ledamöter. I övrigt oförändrat i styrelsen och revisorer.… En nyinkommen motion ifrån Leif Carlsson bifölls. Motionen …