Årsmötet 7 december

Timrå GolfklubbKlubbinformation

Kort referat ifrån årsmötet den 7 dec:
57 personer deltog.
Verksamhetsplan 2017, budget och justering av medlemsavgifterna bifölls.                                                                    Likaså gavs en kortare information om de intressanta utvecklingsplanerna för 2017.
Lars Andersson omvaldes som ordf för 2017.
Robin Rydqvist och Anna-Carin Östman invaldes som nya ledamöter. I övrigt oförändrat i styrelsen och revisorer.
En nyinkommen motion ifrån Leif Carlsson bifölls. Motionen avser en genomlysning av medlemsformerna för 2018.
De nya instruktörerna Niklas Dahlgren och Peter Forsgren presenterades.
Avtackning av avgående ledamöter.
Utdelning av Timrå Golfklubbs Stipendium gick till Juniorverksamheten.
Ett förslag om ett frivilligt utvecklingsbidrag ifrån medlemmar bifölls.
/
Med vänlig hälsning
Lars Andersson, ordf.