Vad har hänt på banan under vintern?

Timrå GolfklubbBaninfo, Klubbinformation, Nyhet

Medan de har kämpat med greenklippning hela vintern i de södra delarna av landet så har vi haft en väldigt trist vinter här i Fagervik. Hela vintern har känts som en väldigt lång sista vecka i mars där snön smälter på dagen, fryser till is under natten och upprepas nästa dag. Det har regnat mer än det har snöat och man har kunnat se på medan isen blev bara tjockare och tjockare. Och som om det inte var nog drabbades vi av översvämningar då havsvattennivån var kring 90 cm över normala nästan en hel vecka i slutet av februari. Inte det bästa för en golfbanan.

Men som tur är har vi inte haft isen på green och tee så pass länge. De vara nästan isfria fram tills första helgen i februari. Och nu när dukarna har börjat tina fram ser vi att skadorna har varit minimala på greenerna.

Den dåliga vintern innebar också en vinter nästan helt utan skidspår. Stundvis var det bra åkning på skare men vi kunde preparera skidspåret endast en gång då det annars fanns för lite snö. Många upptäckte också att långfärdsåkning på och runt golfbanan var väldigt bra. Dessutom var det minimal risk att gå igenom isen!

Som vanligt under vintern har vi gjort service på alla våra maskiner. Totalt har vi över 30 maskiner och redskap som måste ses över varje år. Vi slipar också alla våra klippaggregat själva och i år har vi även slipat aggregat åt andra vilket bidrar till klubbens intäkter.

Snöbristen gav mer tid över till andra jobb som vi annars inte skulle ha hunnit med. Vi kunde slutföra slyröjning runt golfbanan som vi inte hann med i höstas pga. arbetet med korthålsbanan. Vi har med hjälp av Real Gymnasium tagit ner ca 15 kubik gran vid hål 5 då skolan körde en motorsågsutbildning med några av sina elever. Vi har även gallrat några andra ställen för at öka ljusinsläpp och tar fram havet. Den planerade gallring med skogsmaskin har tyvärr uteblivet då brist på tjäle innebar för stora risker med markskador.

Andra jobb som vi har hunnit med var att renovera det trasiga golvet i ena av våra verkstadshall. Med hjälp av Åke Nordström och Lennart Sjöberg gjöt vi en ny platta i betong. Vi satt också in nya förvaringsskåp till våra reservdelar för att skapa bättre överblick och mindre röra. Vi har med hjälp av Ulf Westin och Kenneth Karlsson installerat 2 st. luftvärmepumpar i maskinhallen för att ersätta 2 st. byggfläktar som har använts för att värma vår verkstad. Vi räknar med en årlig besparing på 15000-20000 SEK.

Vid klubbhuset har vi också investerat i en vattenbrunn för att har vattenförsörjning även vintertid. Vi har även där installerat 2 st. nya luftvärmepumpar till uppvärmning av huset. 2 nya dörrar har satts upp vid entrén för att kunna låsa klubbhuset under vintern utan att stänga tillgång till toaletterna i entrén. De kommer att tas bort tillfälligt under säsongen. Även dörren till kansliet har flyttats för att ger bättre arbetsro i kansliet.

Och just nu håller det planerade arbetet med taket att utföras. Taket har under många år läckt in vatten under vintern vilket har inneburit vattenskador. Nu tätas taket ovanifrån för att minimera risken för nya vattenskador. Det jobbet samt installation av luftvärmepumpar har varit möjligt tack vara bidrag som klubben har fått.

Om jag nu blickar framåt så är det mycket mer än vanligt som är osäker just nu. Om vädret håller enligt prognosen kommer vi kunna påbörja sådden av greenerna direkt efter Påsken. Vi kommer i år har mycket mer jobb själva med det då det är för riskabelt att begär hjälp av mina hjältar i Dukgänget. Men vi kommer att fixa det!

Sen har vi korthålsbanan som ska göras klart. Viktigast där just nu är att göra klart för det nya nätet. Mikael Steen har fullt koll på det och har även börjat lite smått jobba med upphängningsanordningen. Det som står kvar att göra är att sätta upp de två ändstolpar och då kan vi hänga upp nätet. Men för att göra det måste området torkas upp lite mer.

I övrigt är grovplaneringen av korthålsbanan klar. Nästa steg blir att installera klart bevattningen, finjusterar greenerna och greenområden, och så in dem. Vi räknar med att kunna öppnar den mot slutet av juli i bästa fall.

Vi planerar på golfbanan att allting ska rulla på som under en normal säsong. Men vi vet redan nu att säsongen inte kommer att likna en vanlig säsong. Vi är också medvetna om att läget i världen och i Sverige kan bli sämre innan det blir bättre. Vi vet inte hur det kommer att påverkar vår egen personal eller klubben och klubbens ekonomi. Det kan tvinga fram andra prioritering som kan påverka banskötsel, kvalitén och spelbarheten negativt under vissa perioder. Men vi jobbar för att påverkan ska bli så lite som möjligt. Det viktigast är att vi sköta om varandra, har förståelse för läget och att vi tillsammans göra det bästa av situationen. Be safe!