Summering av Årsmötet

Timrå GolfklubbAlert, Klubbinformation, Nyhet, Okategoriserade

Nyhetsbrev – Summering av årsmötet 29 november

Hej alla medlemmar i Timrå Golfklubb

Den 29 november förra veckan genomförde vi höstens årsmöte på Midlanda, Timrå Sundsvall Flygplats där vi såklart tackar de medlemmarna som deltog på plats och för er som inte närvarande kommer här en sammanfattning från vad som behandlades och beslutades.  

Klubbens ordförande, Malin Svelander, inledde mötet med en liten generell presentation om klubbens styrelsearbete och verksamhetsplanerna för nästkommande verksamhetsår. Tackade ännu en gång för den värdefulla information styrelsen får från medlemsundersökningen Players 1st samt visade lite statistik från den gånga säsongen. Fokus nästa år, förutom ytterligare förbättringar på banan och första intrycket, så är det områden som ekonomi i balans, tillgänglighet & kapacitetsutnyttjande samt information/kommunikation.

Vidare så presenterade Per Lundin verksamhetsplanenen för nästkommande år från bankommittén Där var budskapet att vi fortsätter självklart med:

  • att lyssna på Players 1st
  • invintring av greener
  • utslagsmattor höst och vår (permanenta på korthål)
  • visa havet och främja snabbt och säkert spel

Sedan berättade Per om arbetet med nya ytskikt på utvalda tees samt kring de aktiviteter vi planerar inom fokusområdet första intrycket. Han visade en skiss som inkluderar både det och den nya konstgräsgreenen som vi erhållit bidrag för. Här blir det nya vägar, inramningar av tee´s, förlängning av puttinggreen samt ett nytt informationstorg.

Huskommittén fortsätter på ett bra sätt att förvalta och förbättra vår anläggning och Ove Einberg berättade om de viktigaste åtgärderna för nästa år som de vanliga underhållsarbetena, nytt skyddsnät mot SCA Bogrundet samt de förändringar vi gör i klubbens shop, kansli och på vår uteplats.

Vidare presenterades klubbens verksamhetsplaner kring tävling och marknadssidan av klubbchef Per Drutten Engström samt juniorsidan av Niklas Dahlgren. Nytt för nästa säsong är att vi kommer ha separata tävlingstillfällen för vanliga KM och KM i ålderskategorierna och att vår förhoppning att vi tillsammans med medlemskommittéen kan utveckla golfveckan något. Vi talade också om vikten att få till en aktiv kommitté både kring medlemsfrågor och juniorsidan.

Verksamhetsplanen godkändes av mötesdeltagare efter en allmän frågestund kring alla områden.

Klubbens kassör Linda Thuresson gick därefter igenom styrelsens förslag på budget för 2024 samt styrelsens förslag på höjning av årsavgiften med 50 kr. Mötesdeltagare valde dock att justera höjningen till 150 kr för seniorer efter omröstning.

I budgeten för 2024 låg förslaget på en liten ökning av både intäkter och kostnader vs budgeten för 2023. Linda beskrev förutsättningarna för intäktssidan och kostnadsökningar samt att vi visade att kostnader för maskinleasing kommer minska då avtal löper ut. Både budgeten och den nya årsavgiften fastslogs sedan. 

En motion samt styrelsens proposition gällande klubbens stadgar hanterades. Mötet godkände motionen från Lars Andersson kring valbarhet och styrelsens sammansättning. Nu kommer klubbens styrelse ha 4-8 ledamöter som ej bör sitta mer än 10 år. Mötet godkände också propositionen gällande de nya uppdaterade stadgarna i enlighet med rekommendationen från Svenska Golfförbundet.

Mötet avslutades av mötets ordförande som tackade medlemmarna och passade på att önska en riktigt härlig vinter och en God Jul & Gott Nytt År!

På nästa årsmöte till våren presenteras verksamhetsberättelserna, årsredovisningen av verksamhetsåret 2023 samt att det kommer vara personval för nya styrelseledamöter i golfklubben.

Vill ni som medlem ta del av hela protokollet eller annat material som visades under årsmötet kontakta kansliet, telefon eller mail, så kommer ni få dessa skickade till er. Vi har redan infört en del justeringar och förbättringar på hemsidan, och arbete pågår för att skapa en medlemsinloggning vilket kommer lanseras senare, allt i ett led att förbättra möjligheterna för tydligare kommunikation och information till alla medlemmar och gäster.

Summeringsvis så är det fortsatt roligt att vi ser ett så stort intresse för golfen i Timrå, vi har fortsatt kö till klubben och partnerssidan har fortsatt att växa.

Stort tack till alla medlemmar och partners för att ni är med i den fortsatta utvecklingen av Timrå Golfklubb, en plats att längta tillbaka.

Har du frågor eller funderingar är du som alltid välkommen att kontakta golfklubben via kansliet.  

Tills vi ses igen – trevlig vinter och en God Jul & Gott Nytt år
Malin Svelander, Ordförande Timrå Golfklubb
Per Drutten Engström, Klubbchef Timrå Golfklubb