På banan vecka 41 och 42

Timrå GolfklubbBaninfo, Klubbinformation, Nyhet

De kommande 2 veckor kommer det händer mycket på banan. På måndag 8 oktober stänger vi hål 1-9 för säsongen. Vi kommer att påbörja åtgärdsprogrammet på de dåliga greener där. Vi kommer att hålpipa klart tee och några greenområden. Pluggen återanvänds vid vägkanter och små håligheter runt banan där de kan växer till sig. Vi kommer att fortsätta slå de höga roughen runt banan samt slyröjning i mån av tid. Vecka 41 kommer vi dessutom att börja blåsa bevattningssystemet. Det innebär att toaletterna ute på banan stängs. Så fort vi har hålpipat klart teen kommer vi att börjar med arbetet med att får ner zeoliten i greenerna. Det kommer att innebär att vissa greenerna kan spelas provisorisk under tiden. Och sedan lär det blir en massa lövblåsning.