Orförande har ordet

Timrå GolfklubbKlubbinformation

Hej Bästa medlemmar,

Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som loggade in och deltog på klubbens första digitala årsmöte.

Jämställdhetsutbildning 50/50 med målet att göra golfklubbarna i Sverige mera inkluderande har nu slutförts av styrelsen och ledningen. Vår klubb har tilldelats ett bevis för detta som kommer att levereras till klubben inom kort. Till detta finns en film från diplomutdelningen som visades på årsmötet och som vi också ska publicera.

Vi har under hösten och vintern studerat klubbens stadgar. Utifrån detta arbete lade styrelsens ett förslag på kompletteringar och ändringar till årsmötet som bifölls. Förutom att vissa ord ersatts med nya utan att betydelsen ändrats så är den största ändringen att personvalen till styrelsen nu genomförs på vårmötet istället för som tidigare på höstmötet.

Ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

Förutom Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller följande på vår klubb:

• Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green.
• När bollen ska tas upp bör spelaren använda handske.
• Bunkerkrattor används inte, efter ett slag utjämnas sanden med foten eller klubban.
• Bollen får omplaceras en klubblängd i bunkern dock ej närmare hålet.
• Scorekorten byts inte mellan spelare, markören ger ett verbalt intygande av scoren.
Naturligtvis håller vi avstånd och visar hänsyn till varandra.

Tävlingar

Tävlingssäsongen kommer att starta den 1 juli. SGF kom med det efterlängtade beslutet att öppna upp tävlingskalendern under torsdagen 4 juni 2020. Det innebär att vi kommer att kunna tävla med vissa restriktioner för att minska smittspridningen. Vår populära golfvecka startar onsdagen den 1/7 och sträcker sig fram till söndag då vi peggar upp två tävlingar. Alla tävlingar hittar vi i Golf.se.

Till sist

Banan är öppen sedan en tid tillbaka och den inbjuder till många fina golfrundor. Vi hjälps alla åt att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka torv för att skapa de bästa förutsättningarna.

Sommaren är här, banan är öppen, bollarna flyger åt alla håll och vi håller avstånd till varandra, tvättar och spritar händerna, allt enligt de allmänna rekommendationerna

Jag hoppas att vi får får möjlighet att tillbringa mycket tid på vår fina bana och besöka q.bar golf för något gott att äta och dricka.

Trevlig golfsommar,
Ann-Christine Wredenberg, Ordförande Timrå Golfklubb