Ordförandebrev november 2023

Timrå GolfklubbAlert, Klubbinformation, Nyhet

Ordförande har ordet

Första snön kom tidigare än vad vi alla trodde och som ni vet tog vi beslutet att stänga banan den 23 oktober. Vädrets makter är svårt att råda över även om många hoppades på några veckor till av golf i höstens vackra färger.

Tillsammans med några hjältar har nu personalen på banan förberett inför vintern och bland annat lagt på dukarna på greener vilket vi vet är en viktig och bra åtgärd för att skapa så bra förutsättningar det bara går inför nästa säsong.

Säsongen 2023 blev med andra ord 146 dagar lång mellan 29 maj till 23 oktober.

  • Ni medlemmar har under denna säsong bokat 23 105 rundor. Det är en ökning med 2,5 % vs förra året.
    • Fakta i relation till Sveriges generella jämförelsetal gällande medlemsbokning snitt/klubb: Timrå GK har nästan 10 000 fler rundor bokade av er medlemmar än snittet i Sverige, vilket återigen tyder på att ni medlemmar verkligen uppskattar spel på vår fina seeside bana och vi har många aktivt spelande medlemmar.
  • Besökande gäster har bokat 5 113 rundor denna säsong vilket är en ökning vs 2022 med 4 %
  • Vi har spelat 4 266 antal tävlingsronder på banan varav gäster står för 600 av dessa, detta är en minskning mot 2022 med 14 %

Styrelsen arbetar nu med att fastställa våra verksamhetsplaner för nästa år och fortsätter jobba med vår vision 2025 med bland annat planer kring att förbättra första intrycket. Ett glädjande besked är att vi nu startar förberedelserna till den stora konstgräsgreen vi fått bidrag till att bygga samt förbättra logistiken och intrycket i och runt klubbhuset och första tee.

Är ni intresserade att höra mer om vad som planeras för nästa år är ni alla varmt välkomna till årsmötet 29 november.

Styrelsen och klubbledningen vill återigen tacka alla medlemmar och partners för att ni är med i den fortsatta utvecklingen av Timrå GK

Har du frågor eller funderingar är du som alltid välkommen att kontakta golfklubben via kansliet.

Tills vi ses igen, kom ihåg att Timrå GK också kan spelas i Timrå Academy´s fina simulatorer.   

Med vänlig hälsning
Malin Svelander, Ordförande Timrå Golfklubb – en plats att längta tillbaka till!