Ordförande har ordet – inkluderat ett stort tack för alla svar på vår medlemsenkät samt en kungörelse för kommande årsmöte 29 november!

Timrå GolfklubbAlert, Klubbinformation, Nyhet

Temperaturen har sjunkit, hösten är här och vi har haft den första frosten på banan. Men än har vi förhoppningsvis en del golf kvar att se fram emot. Här kommer en uppdatering kring resultatet från medlemsenkäten och hur det tas om hand.  

Varje år genomför vi en medlemsundersökning som kallas Players 1st som skickats ut till alla medlemmar (dock ej juniorer) Det är ett väldigt viktigt verktyg för klubbledning och styrelse för att veta vad ni medlemmar anser om klubben, banan, styrelsearbetet, framtidsvisioner med mera. 

I år har nästan 600 personer tagit sig tid att svara på denna enkät och till dessa riktar vi ett ETT STORT TACK! Det är ett väldigt stort underlag och inte alla klubbar som har så engagerade medlemmar som tar sig tid att svara. 

De åtgärder vi lägger i vår verksamhetsplanering och visionsarbetet utgår från denna feedback. Det är alltid en spännande läsning att se att om det ger någon skillnad i resultatet från år till år. Sen är det alltid en utmaning att tolka resultat, men alla kommentarer och resultat följs upp! Vid nästa årsmöte höst som planeras till onsdagen 29 november kommer nästa års verksamhetsplaner och budget presenteras till för er medlemmar. Med denna kungörelse vill vi också påminna att eventuella motioner ska vara inskickade till styrelsen senast 4 veckor innan! 

Resultatet
Vi är glada att presentera en positiv trend i årets medlemsresultat där vi ser att allt fler skulle rekommendera Timrå GK till vänner och bekanta. Med ett resultat på 57 så ligger vi på plats 93 (av 362 klubbar) i Sverige. Det är mer än 20 platser högre än förra året. Er uppskattning för förbättringarna på banan, inklusive greenernas skick och de mildare ruffarna, är särskilt glädjande. Med detta är vi inte nöjda men ändå ett bra kvitto att vi gör rätt prioriteringar och investeringar.

Trots de positiva recensionerna är vi medvetna om att det finns områden som behöver ytterligare uppmärksamhet, inklusive bunkrarna som påverkats av översvämningar och det minskade betyget för fairways, trots att de fortfarande håller en hög standard.

När det gäller tillgänglighet jobbar vi intensivt med att hitta rätt balans mellan medlemsantal, tävlingar och aktiviteter, det är en utmaning för både oss och alla golfbanor i närheten. Det är baserat på att ni medlemmar och gäster gärna vill spela och det är positivt att vi är attraktiva. Vi är nöjda med att se att de ändrade avbokningsreglerna och införandet av starttider på kvällarna (mån-tors) har varit framgångsrika åtgärder i både färre ”no show” på första tee och mindre tjuvspel på kvällarna. 

Vi skulle vilja ta tillfället i akt att påminna er om vikten av att starta på rätt tid, behålla ett bra tempo på banan och att bidra till dess skötsel genom att reparera nedslagsmärken, återlägga uppslagen torv och kratta bunkrarna ordentligt.

På kommunikationsfronten har vi nu en FAQ-sektion på vår hemsida FAQ – Timrå GK (timragk.se), framtagen i samarbete med bankommittén och vår Course Manager Robert, för att förbättra informationen om vårt arbete på banan. Förbättringar på hemsidan och våra sociala medier flöden är också under arbete.

Slutligen är vi mycket tacksamma för de höga betygen gällande servicen från kansliet, våra PROs Niklas och Peter, samt kvaliteten på vår träningsanläggning. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla och förbättra dessa områden inför nästa år. 

Förutom att arbeta med den feedback vi får från denna undersökning så fortsätter styrelsen och klubbledningen att jobba med vår vision 2025 med bland annat förbättra första intrycket mm. Vill ni höra mer om hur vi hanterar resultatet och hur verksamhetsplanerna för nästa år ser ut så är ni alla välkomna till årsmötet i november! 

Jag hoppas att vi alla får möjlighet att tillbringa tid på vår fina bana några veckor till och att vädrets makter är på vår sida.   

Stort tack till alla medlemmar och partners för att ni är med i den fortsatta utvecklingen av Timrå Golfklubb.

Har du frågor eller funderingar är du som alltid välkommen att kontakta golfklubben via kansliet.  

Trevlig golfhöst, Malin Svelander, Ordförande Timrå Golfklubb – en plats att längta tillbaka till!