Nyhetsbrev – Summering från årsmötet

Timrå GolfklubbAlert, Klubbinformation, Nyhet, Okategoriserade

Hej bästa medlemmar i Timrå Golfklubb!

Den 20 mars genomförde vi årsmöte på Midlanda, Timrå Sundsvall Flygplats där vi tackar Stefan Dahlin som mötesordförande samt de medlemmarna som deltog. För er som inte närvarande kommer här sammanfattning från vad som behandlades och beslutades.  

Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen för 2023 där klubbens ordförande, Malin Svelander, inledde med en liten generell kort summering över säsongen:

  • Säsongen som 2023 blev 146 dagar lång mellan 29 maj till 23 oktober med mycket växlande väder och vi fick se positiva resultat med högre betyg på banan i medlemsundersökningen.
  • Ni medlemmar bokade 23 105 rundor under 2023 vilket är en ökning med 2,5 % vs förra året. Jämfört i Sverige har vi nästan 10 000 fler rundor bokade än rikssnittet.
  • Under förra året ändrade vi reglerna för avbokningar samt införande av bokningar längre på vardagarna gav en minskning av ”uteblivna” starter vilket är positivt.

Per Lundin representerade bankommittén och berättade vad som utförts på banan där mycket påverkats av vädret och stormen HANS. De större aktiviteterna förra säsongen var att fastställa masterplanen för ”Första intrycket”, ta fram FAQ om bl.a. banarbete på hemsidan, färdigställt odlingsytan vid hål 11, inköp och införandet av teemattor för vår och höst, framgångsrik utvärdering av en robotgräsklippare på hål 9, fortsatt gallring av träd och buskage för att synliggöra vatten och minska rondtiderna samt finansiering och planering för projekt ”Himalayagreen”.

Huskommittén var representerad av Ove Einberg som redogjorde lite kring ombyggnationen av golfshop och kanslidel, målning av klubbhuset, fastställande av förrådet för ungdomar, utökningen av bollautomat från 10 000 till 20 000 bollar, golfvagnsparkering samt byggnation av vindskydd vid kioskdelen intill restaurangen.

Per Drutten Engström berättade om arbetet på marknadssidan, junior och tävling inklusive vinnarna på KM och de olika kategorigolfarna. Styrelsen presenterade också vad medlemskommittéen genomfört för aktiviteter under 2023.

Styrelsen presenterade förra årets resultat som även detta år var positivt med nästan 900 000 kr mer i intäkter mot föregående år och resultatet landade på ca 560. 000 kr efter bokslutsdispositioner. Årsmötet fastställde resultat och balansräkning och ett helt enigt årsmöte godkände ansvarsfrihet för styrelsen efter att också tagit del av revisorernas berättelse.

Valberedningen föredrog också sitt förslag till ny styrelse för 2024 som beslutades av stämman.

Vår nya styrelse ser nu ut så här: Ordförande Malin Svelander, ledamöter Per Lundin, Annelie Harrvik, Bengt Sahlén, Ove Einberg, Jenny Asplund samt Fredrik Sjödin, Lars Sjödin samt Mickael Norberg som vi hälsar välkomna som helt nya i styrelsen. 

Stämman beslutade också förslaget till ny valberedning i form av Erik Brändström, Jessica Sjöberg samt Ulf Lindén

I och med det tackar vi Linda Thuresson, Susanne Wallner och Robin Håkansson för deras år i styrelsen och det fina arbetet de bidragit med den fortsatta utvecklingen av golfklubben, samt även tidigare valberedningen i form av Lars Andersson, Ann-Christine Wredenberg samt Mikael Holmén för mycket gott samarbete.

Inga motioner var anmälda till mötet.

Vill ni som medlem ta del av hela protokollet eller annat material som visades under årsmötet kontakta kansliet, telefon eller mail, så kommer ni få dessa skickade till er.

Några ord från ordföranden

Än så länge är vår golfbana täckt med snö och en del is, men det har varit roligt att se hur många som använder skidspåret under vintern. Det är också full aktivitet på klubben där det spelas turneringar, tränas i simulatorn och vår studio. Årets klubbresa med Timrå Golf Academy med våra tränare Niklas och Peter går snart av stapeln och vi ser fram emot en uppdatering från de medlemmar inklusive mig själv som åker med.

Det är nu förhoppningsvis inte mer än några veckor/en månad bort tills vi kan öppna rangen och snart står vi inför en ny säsongsöppning där vi alla hoppas på att vår bana har fått en bra övervintring. Vi har ett spännande år framför oss med många aktiviteter kring ”första intrycket” som vi hoppas blir ett ytterligare lyft som ni medlemmar och gäster kommer att uppskatta.  

Nu börjar uppladdningen och nedan är några saker att ha i åtanke.  

  • Under maj månad öppnar Q-bar för säsongen med lunchservering – vi återkommer närmare kring vilket exakt datum det blir.   
  • Vi planerar för en medlemsträff under maj som en allmän informationsstund där vi gärna pratar och välkomnar eventuella golfvärdar som kan verka som goda ambassadörer för vår fina klubb. Vill vi såklart fortsätta att utveckla över denna kommande säsong. Är du intresserad av detta så är du välkommen på träffen.

Till sist vill jag skicka med en liten uppmaning till Er som fortfarande inte betalat er årsavgift, då vi har en kö till klubben så är det viktigt att vi vet om ni önskar vara kvar som medlem i vår trevliga klubb.  

Betalningen görs som tidigare år via Min golf.

Stort tack till alla medlemmar och partners för att ni är med i den fortsatta utvecklingen av Timrå Golfklubb, en plats att längta tillbaka till!

Har du frågor eller funderingar är du som alltid välkommen att kontakta golfklubben via kansliet.  

Väl mött till en ny golfsäsong

Malin Svelander, Ordförande Timrå Golfklubb

Per Drutten Engström, Klubbchef Timrå Golfklubb