Nya golfregler 2019 – Del 1

Timrå GolfklubbKlubbinformation, Nyhet

Här får ni ta del av nyheterna som ska göra spelet enklare för alla.

Ulf Söderlund berättar mer för oss under våren

Avsnitt 1

Som alla säker har hört/läst så har flera regler ändrats från och med 2019-01-01

Vad man inte pratat om är att det finns:
• en kortfattad regelbok för spelaren
• en komplett regelbok för domare och tävlingsledning

Om ni går in på Golf.se och söker på golfregler 2019 så hittar ni hur ni kan ladda ner båda ovanstående böcker på svenska.

Vad som är extra bra med de nya böckerna är alla bilder som illustrerar olika situationer.

I de nya regelböckerna finns det 24 regler att jämföra med 34 i den gamla. Bilagorna har också tagits bort i de nya böckerna.

Att det är färre regler i de nya regelböckerna innebär inte att det har försvunnit regler utan att man lagt flera ”gamla” regler under en ny.
Ex. I den gamla regelboken var matchspel regel 2 och slagspel regel 3.
Nu ligger båda i samma regel nr 3.

En nyhet som jag tycker är mycket bra är det i regel 1 som handlar om spelet, spelarens uppförande och reglerna.
• Det ställs nu KRAV på spelarnas uppförande
• Det ställs också KRAV på spelarens ärlighet.
Tävlingskommittén kan skriva regler för ovanstående och då kan spelaren för brott få pliktslag eller vid allvarliga brott diskvalificeras.

Exempel på bild i den nya regelboken
Bild pliktområden

Ulf Söderlund