Nu stänger vi ordinarie tees för säsongen och blåser bevattningen

Timrå GolfklubbBaninfo, Klubbinformation, Nyhet

Måndag den 10e oktober kommer vi att stänga alla ordinarie tees för spel under resten av säsongen. Detta är i enlighet med beslut av bankommittén och styrelsen. Vi har under flera år haft ett otroligt tryck på golfbanan som har ökat slitaget på tees markant. Det är ett slitage som blir svårare och svårare att reparera under säsongen och gör att gräskvalitén och underlag på tees blir sämre och sämre. Det är den punkten som ni medlemmar har noterat mest på i de senaste enkäten från Players 1st som har skickats ut vilket vi nu försöker ta itu med.

Gräsplantorna är mest sårbar under våren och hösten. Under våren har de inte etablerat sig och är ömtåliga. Under hösten förbereddera dem sig för vintern och vill helst bilda rötter och hinner inte reparera sönderslagna blad och skadade tillväxtpunkter. Därför är det viktigaste steget i vår plan att låta tees återhämtar sig inför vintern samt att ger dem tid att utvecklas under våren. För att göra det så stänger vi tees nu då det finns fortfarande värmen i marken och plantorna kan växer sig stark utan slitage. Under våren/försommaren kommer tees att vara stängde tills de är kraftigt nog att stödja spelet och håller ihop.

Under den tiden kommer alla golfare att får spela från 25 st. mattor som har köpts in. Mattorna kommer att ställas ut på lämpliga ställen, främst vägar för att undvika kala fläckar, och kommer inte nödvändigtvis att ligger vid respektive tees. Under vintern kommer vi att bygga snygga ramar till mattorna inför våren.

Vi ber då ALLA att respektera det här beslutet att tees är stängda och att man enbart får spela från mattan.

Vi kommer också under måndagen att börja tömma bevattningssystemet inför vintern. Det kommer att orsaker lite oljud på banan och ev. mindre väntan på sina ställen.

I och med att vi tömmer bevattningssystemet kommer också att stänga toaletterna på hål 6 och 13 för säsongen. Toaletterna vid hål 9 och i klubbhuset är fortfarande i bruk.