Nu bygger vi om korthålsbanan

Timrå GolfklubbBaninfo, Klubbinformation

Många har säkert uppmärksammat att stängslet vid rangen har plockats ner. Det gör vi som ett första steg i ombyggnation av korthålsbanan som börjar inom kort.

I samband med ombyggnationen av rangen och studion för ett år sen flyttade vi utslagsplatsen på rangen ca 40 m mot klubbhuset. Stängslet skulle också flyttas med för att ökar säkerheten på korthålsbanan; alltså rangen på ena sidan stängslet och korthålsbanan på den andra. Men det har vi inte hunnit med tills nu.

Stängslet kommer att ersättas av ett 8 m högt nät med en sarg nertill. Nätet blir därmed 5 m högre än det nuvarande stängslet. Vi kommer att kunna ta ner det under vinter och/eller stormar.

Korthålsbanan kommer att omfatta 6 stycken hål med en ritad slaglängd på mellan 40-60 meter. Totalt kommer vi att bygga 5 stycken greener varav ena greenen blir en dubbelgreen. Dubbelgreenen kommer att kunna utnyttjas under utbildningar och en hybridgräsmatta (som vid vattnet på hål 6) kommer att läggas i närheten av den. Två stycken bunkrar kommer också att anläggas vid den greenen för att ger träningsmöjligheter för bunkerslag. Greenerna kommer att sås med samma gräs som på den stora banan och skötseln kommer att blir relativt lika. Utslag kommer att ske från en teebox med konstgräsmatta.

Hela området kommer också att förses med LED belysning. I första hand installerar vi belysning längsmed vänstra sidan av rangen. Stolparna till rangnätet kommer även agera ljusstolpar för att belysa korthålsbanan.

Vi räknar med att börja med grävarbetet senaste v. 43 och att allting stå i princip klart i december. Mycket av arbetet kommer vi att göra i egen regi och det kommer att ta prioritet över övrig banskötsel. Gräset kommer att sås in till våren och förhoppningen är att öppna den för spel i juli 2020.