Klubbens nya ordförande och klubbchefen summerar innehållet från årsmötet

Timrå GolfklubbAlert, Klubbinformation, Nyhet, Okategoriserade

Hej bästa medlemmar i Timrå Golfklubb!

Först så passar vi på att tacka de drygt 100 personer som deltog i årets första medlemsaktivitet som var Skidbingo på vår vackra bana lördagen den 4 mars. Trots lite utmaningar med vädret inför eventet så blev det en fin dag och extra tack till Ove Einberg och Maria Larsson som säkerställde grillningen, Linda Thuresson och Annelie Harrvik för administrationen i kansliet samt personalen som ställde för ”slingorna” och ordningen i klubbhuset. Kul när vi kan se aktiviteter året om på vår anläggning.

Den 15 mars genomförde vi årsmötet på Midlanda, Timrå Sundsvall Flygplats där vi också vill tacka de medlemmarna som deltog och för er som inte närvarande kommer här sammanfattning från vad som behandlades och beslutades.  

Styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen för 2022 där vår course manager Robert Martin representerade bankommittén och berättade vad som utförts under föregående år. Ove Einberg redogjorde för huskommitténs arbete under året och Per Drutten Engström presenterade marknad, junior och tävling inklusive vinnarna på KM och de olika kategorigolfarna som fick applåder av mötesdeltagarna. Susanne Wallner som representant för medlemskommittén presenterade vilka aktiviteter som genomförts under 2022 och slog ett litet slag att alla som vill gärna får komma med förslag om nya aktiviteter som ni medlemmar vill se och att vi söker fler som vill vara engagerade i medlemskommittén.

På mötet presenterades också förra årets resultat som även detta år var positivt och högre än budgeterat, trots de allt högre kostnaderna vi ser i samhället. Årsmötet fastställde resultat och balansräkning och ett helt enigt årsmöte godkände ansvarsfrihet för styrelsen efter att också tagit del av revisorernas berättelse.

Valberedningen föredrog också sitt förslag till ny styrelse för 2023 som beslutades av stämman.

Vår nya styrelse ser ut som följande: ny ordförande Malin Svelander, ledamöter som sitter kvar sedan tidigare är Per Lundin, Annelie Harrvik samt Robin Håkansson. Mötet valde Susanne Wallner (omval), Linda Thuresson och Bengt Sahlén till nya ledamöter samt Ove Einberg (omval) och Jenny Asplund som suppleanter.  Vi hälsar Bengt Sahlén och Jenny Asplund välkomna som helt nya i styrelsen.

I och med det tackar vi förre ordföranden Ann-Christine Wredenberg samt ledamot Bill Bengtsson för deras 4 år i styrelsen och det fina arbetet de bidragit med den fortsatta utvecklingen av golfklubben.

Under mötet behandlades också de 3 motioner som inkommit till styrelsen som valde att presentera dessa på årsmötet trots att de inte inkommit i rätt tid enligt våra stadgar.

  • Motion 1 – Ändra starttider valdes att inte bifallas utan ska analyseras vidare under säsongen
  • Motion 2 – Regler för avbokning ska följas striktare – bifalles
  • Motion 3 – Utreda ändring av stadgarna för val av ny styrelse – bifalles

Övriga frågor som diskuterades var bland annat den viktiga frågan kopplat till kommunikation och tillgång till årsmöteshandlingar och tidigare protokoll. Styrelsen har nu i uppdrag att vara tydligt i hur medlemmarna får tillgång till dessa samt se över möjligheten att få ta del av dessa via ett inloggat läge eller liknande.

Vill ni som medlem ta del av hela protokollet eller annat material som visades under årsmötet hänvisas för denna gång till kansliet, telefon eller mail, så kommer ni få dessa skickade till er.

Några ord från nya ordföranden

Jag som ny ordförande tackar för förtroendet att, tillsammans med styrelsen, klubbledningen, alla medarbetare och medlemmar fortsätta utveckla vår golfklubb. Det känns roligt och förstås också utmanande att leva upp till de sista årens fina resultat.

Vi i nya styrelsen har redan haft vårt första konstituerande möte och vi kommer under våren fram tills säsongsöppning fokusera på planering av kommande säsong samt det som finns i vår verksamhetsplan och vision som presenterades i höstas för er medlemmar.

Än så länge är vår bana täckt med snö, eller mest is, och det har varit roligt att se hur många som använder skidspåret under vintern, inklusive mig själv, eller bara tar en promenad i de fina omgivningarna. Det är också full aktivitet på klubben där det spelas turneringar, tränas i simulatorn och vår studio. Årets klubbresa med Timrå Golf Academy och våra tränare Niklas och Peter går snart av stapeln till södra Spanien. Vi som åker med ser fram emot en trevlig vecka med mycket träning och spel på de fina banorna.  

Det är nu förhoppningsvis bara drygt 1 månad tills vi kan öppna rangen och snart står vi inför en ny säsongsöppning där vi alla hoppas på att vår bana har fått en bättre övervintring än föregående år.

Nu börjar uppladdningen och nedan är några saker att ha i åtanke.  

  • Under maj månad öppnar Q-bar för säsongen med lunchservering – vi återkommer närmare kring vilket exakt datum det blir.   
  • Vi planerar för en regelkväll den 9 maj
  • Samma kväll, 9 maj funderar vi över upptaktsträff för golfvärdar. Den satsningen vi inledde förra säsongen kring golfvärdar som med ett glatt humör verkade som ambassadör för vår fina klubb, vill vi såklart fortsätta att utveckla över denna kommande säsong. Det gäller att bemanna start kuren vid första tee så mycket vi kan då det varit uppskattat. Är du intresserad av detta så är du välkommen på upptaktsmötet.
  • Golfens Dag lördag 20 maj kl. 10.00 -14.00 informationsmöte till klubbens medlemmar, aktivitet på ranchen mm. Timrå Golf Academy kommer att ordna en stor demo dag med massor av leverantörer på plats. Mer information om dagen kommer längre fram.

Till sist vill jag skicka med en liten uppmaning till Er som fortfarande inte betalat er Årsavgift, då vi har en kö till klubben så är det viktigt att vi vet om ni önskar vara kvar som medlem i vår trevliga klubb.  Det är roligt att vi ser ett fortsatt stort intresse för golfen i Timrå. Stort tack till alla medlemmar och partners för att ni är med i den fortsatta utvecklingen av Timrå Golfklubb,

– en plats att längta tillbaka till!

Har du frågor eller funderingar är du som alltid välkommen att kontakta golfklubben via kansliet.  

Väl mött till en ny golfsäsong