Kallelse till Årsmöte!

Timrå GolfklubbAlert, Klubbinformation, Nyhet, Okategoriserade

Kallelse till årsmöte för Timrå Golfklubb 2024

Tid: onsdag 20 mars kl. 18.30

Plats: Sundsvall Timrå Flygplats/Midlanda

Anmälan till mötet sker via Min golf/Årsmöte 2024

För att enklare kunna planera årsmötet så ber vi er att göra anmälan via ”min golf” vidare till tävlingsanmälan och slutligen Årsmöte 2024. 

Alla handlingar inför årsmötet såsom verksamhetsberättelsen, årsredovisning, revisionsberättelse samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga via kansliet från den 14 mars. Handlingarna kommer även skickas per e-post till alla anmälda till mötet.

Varmt välkomna

Styrelsen Timrå Golfklubb