Ingen städdag i år… men så kan du hjälpa till

Timrå GolfklubbAlert, Baninfo, Klubbinformation, Nyhet

För andra år på raken kommer vi inte kunna organisera en städdag här på golfklubben. Det är för att vi anser att risken för spridning av Covid-19 bland våra medlemmar och personalen är för stora. Men för de som vill finns det ändå lite saker som ni kan hjälpa oss med och som kan göras med minimal risk för smittspridning. Det här gör ni i egen takt när ni vill och ni hjälper till så mycket eller lite som ni vill. Det enda som är viktigt är att hålla avstånd.

Klubbhus- och rangeområdet

Det är alltid trevlig med en fin klubbhusområdet. Här kan ni kratta bort sten och löv från gräsytorna, kratta bort löv från under pilträden och häcken (vid rangen), och samlar skräp runt parkeringen. Längs med vägen ut till korthålsbanan finns det lite ris att dra ihop efter röjning. Även rangebollar som har slagits sned kan plockas upp och kastas tillbaka in på rangen. OBS! Ni tar med egna krattor för att minimera risken för smittspridning. Sopsäck finns utanför klubbhuset från och med 3 maj.

Risdragning

Under vintern har vi gjort en siktgallring av diverse områden ute på banan. Även om vi plockade så mycket ris vi kunde så blev det lite kvar att samla ihop. De områden som vi behöver hjälp med är markerad på kartan. Vi sätta ut pinnar för att markera var riset ska läggas, där det är lättare för oss att komma åt med traktorn eller på ett ställe där det kan eldas upp vid senare datum. Lägg helst riset med tjocka ändan åt samma håll och med pinnarna parallella till varandra för att underlätta för omlastning.