Greenprojekt Timrå Golfklubb

Timrå GolfklubbBaninfo, Klubbinformation

Hej bästa medlemmar och partners

Som många av er redan vet så är golfklubben inne i ett skede med att göra förbättringar på banan.
Vi vet alla att årets varma och torra väder har slitit hårt på vår golfbana.
Banan i sig har varit helt okej med tanke på värmen, men det har varit bekymmer med ett antal greener.
Vår golfbana är byggd på en stor sandbädd där vatten snabbt dräneras igenom. Bra då det regnar mycket men problematiskt om det varit som i år, extremt varmt under långa perioder och som krävt mycket bevattning.
Vi vet också att de senaste två-tre åren varit vädermässigt ogynnsamma för ett antal greeners växtlighet, då med is, kyla och lite sol med mera. Vädret rår vi inte på alla gånger, men det är med andra ord dags att ta ett
krafttag för att återfå en god kvalitet på samtliga greener.
Var med och stötta arbetet!
Vi ber dig som medlem om hjälp för att kunna genomföra detta arbete på snabbast och bästa möjliga sätt. För att få hjälp med finansieringen av detta så bestämde vi att starta en insamling..
Lämna ditt bidrag via Swish eller bankgiro.
Swish: 12345 222 49
Bankgiro: 5718-7080

Vi kommer att ha en utlottning av greenfeebiljetter, rangekort, lunchkort samt presentkort från
Timrå Golf Academy. Den som väljer att bidra med minst 500 kronor kommer även att vara med i utlottningen av en OPUS-säng från Viking Beds of Sweden till ett värde av drygt 36 000 kronor. (en lott per 500 kr)
Dragning för lotteriet blir under våren 2019
Var noga med att märka ditt bidrag med för & efternamn.

Åtgärdsplan för greener
Styrelsen gav bankommittén (Klubbchef, Course Manager med flera) i uppdrag att ta reda på vad som behöver göras, hur det ska ske, vad det kostar och hur det ska finansieras.

Banan har i dag två olika grässorter på greenerna vilket inte är optimalt. Krypvensgräs, kärr- och vitgröegräs. Dessa grässorter kräver olika metoder för skötsel, trivs olika bra vid bra eller mindre bra väder och så vidare. Detta är inte optimalt för att kunna skapa samma spelbarhet på samtliga av våra greener.

När vi bestämde oss för att starta arbetet med att återställa greenerna så var valet av grässort väldigt lätt. Med tanke på hur pass bra greenerna på hål 4, 5, 10-16, och 18 brukar vara så väljer vi självklart kärr- och vitgröegräs i stället för krypvensgräs. Den sorten vet vi fungerar bra på vår golfbana och dessa breddgrader samt att vi kan få till en fin spelbarhet med bra kvalitet på samtliga greener genom att använda oss av just den grästypen.

Positiva reaktioner på åtgärder
I samband med medlemsmötet den 2 oktober presenterades åtgärdsplanen, ungefärlig kostnad samt tidsaspekten i åtgärden. Det mottogs positivt av mötet, och övriga medlemmar som vi pratat med. Vår bedömning är att vi kommer att kunna ha samtliga 18 greener öppna i slutet av juni. Vi passar också på att skapa ett nytt och förbättrat greenområde vid hål 15.
Kostnaden totalt för detta projekt är budgeterat till 125 000 kronor.

Vi är helt övertygade om att denna åtgärd kommer att bli framgångsrik och att vi får en bana med enhetliga greener med en bra spelbarhet.

Tack alla medlemmar för att ni finns!
Med vänlig hälsning,
Styrelse / Klubbchef / Course Manager
Vinter18