God Jul & Gott Nytt År

Timrå GolfklubbAlert, Klubbinformation, Nyhet, Okategoriserade

Sverige och Timrå Golfklubb har berikats med flera golfspelare under året.  Det har spelats nästan 40´ rundor på TGK och Vårt träningsområde är flitigt besökt. I den medlemsundersökning som genomförts under året får vi högt betyg, detta är ett viktigt verktyg för vårt fortsatta arvbete med att utveckla Timrå GK. Nu stänger vi böckerna, planerar för ännu ett magiskt golfår med mycket spel på vår fina bana, naturligtvis med hänsyn tagen till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Tack till alla er som närvarade under höstens årsmöte. Där presenterades inför 2022 verksamhetsplanerna, budgeten, Vision 2025 samt det preliminära resultatet för 2021. Det material som presenterades under årsmötet mottogs mycket positivt. Mötet beslutade att godta styrelsens förslag om oförändrade årsavgifter.

Från Styrelsen och Klubbledningen vill vi rikta ett Stort Tack för detta år och önska alla varmt välkomna till säsongen 2022, vi möts på Timrå Golfklubb, en plats att längta tillbaka till.

God Jul och Gott Nytt ÅR

Önskar

Styrelsen och Klubbledningen Timrå Golfklubb