Dressning av fairways

Timrå GolfklubbBaninfo, Klubbinformation, Nyhet

Vi kommer att börja dressa fariways idag. Det innebär att en traktor som drar en vagn sprider ut sand på fairways. Sanden har vi märkt innehåller lite föroreningar i form av sten och t.o.m. lite tegel, förmodligen från lastbilen som körde sanden hit som returlast. Det är bra för miljön att bilarna inte körs tomt så det är sådant som händer.

Då vill jag be om lite hjälp. Dessa stenar kan ni gärna samla ihop i små högar som banpersonalen kan hämta upp vid senare tillfälle. Det skulle vi vara jättetacksam för.

Sen, är det så att det är en tidskrävande jobb. Även om vi kommer att köra på olika hål för att undvika störa spel vill vi att ni flytta undan och håller ca 10m avstånd till traktorn ifall den kör på ett hål där ni är och spela. Om vi inte kan hjälpas åt så kommer vi att måste stänga en del av banan för att få det här jobbet gjort.