Banstatusrapport Maj 2018

Timrå Golfklubb Baninfo, Nyhet

Nu är vi igång. Årets premiär blev precis en dag senare än förra året. Vem hade trott det i mitten av april? Vädret den senaste tiden har varit otroligt fint att jobba i, särskilt efter förra årets kylig och regnig sommar. Nu skulle vi behöva lite av förra höstens regn egentligen. Det har regnat i princip 2 gånger sedan sista april och kommit totalt 7,2 mm. Så det var nästan tur att vi hade så mycket snö för att hålla marken fuktig. Bevattningssystemet har gått dygnet runt för att ger gräset det vattnet som behövs. Dagstemperaturen har legat över den normala i flera veckor nu och motverkar kylan som kommer från havs- eller grundvattnet.

Den senaste månaden har känt som nästan 2 månader i en med allt som har gjorts. Sista veckan i april gick vi och slog sönder is- och snökakor på greenerna med en 5 kg slägga och forslade bort det från dukarna för att få bort de från greenerna. Samtidigt låg det ca 30 cm snö kvar på de flesta fairways. Den sista söndagen i april luftade vi greenerna och tee. På Valborg vertikalskar vi och sådde, dressade och välte greenerna innan regnet kom på 1 maj. Vi gödslade och lade på dukarna den 2 maj och kunde även köra igång bevattningssystemet. Och då kom värmen helt enligt planen. Därefter vertikalskar vi, sådde, och dressade tee och vi har luftat och vertikalskurit alla fairways. Greenerna klippte vi för första gången den 11 maj. Vi har dubbelklippt greenerna 3 gånger sedan dess och dressat en gång.

Tillväxten har varit bra men det finns lite kvar att ta itu med. Nu när vi har vi 3 st. provisoriska greener: green 6, 9 och 17. Puttinggreen 1 (närmast rangen) är också stängd. Då green 6 är stängd så stänga vi hela hålet. De greenerna har inte utvecklats som vi hade hoppats och behöver lite mer tid. Green 6 har en jämn tillväxt men då mycket av krypvenen har dött ut har kärrgröe svårt att växa ihop och jag vill inte stressa den. Green 9 och 17 har också stora partier där krypvenen har dött ut och lämnat stora skador efter sig som inte har reparerats som jag vill. Vi har stödsått dem igen och då vill jag att vi ska kunna vattna de även dag tid för att få igång fröna. I övrigt ser fairways väldigt bra ut med tanken på översvämningen och istäcken som blev efter den. Gräset är lite glest på sina ställen men tillväxten är mycket jämn och fin. Tee är lite blandat då många tee har haft vinterskador. Över huvudlag är de bättre än på många år i början av säsongen men några är mager och ligger lite efter i tillväxten. Sådden har tagit sig bra men det behövs fortfarande lite tid för att de ska täta ihop. Övriga ytor ser bra ut.
Vi har dessutom nästan vi gjort klart den nya teen på rangen. Mattan har skurit och lagts på plats och grästeen har såtts in. Jag såg idag att grässtrån börjar poppa upp. Vägen bakom teen har skalats av och jämnats ut och har nu asfalteras. Nya bollhanteringssystemet har satts i bruk. Stensättning som är kvar runt studion har fortsätts och nya avståndsmarkeringar och flaggor är på gång. Det som står kvar är stensättning på fram- och gavelsidan studion och sådd av gräsområden kring rangeteen och studion.

I övrigt har vi tagit bort ca 15 träd till höger om green 8 för att öka ljusinsläpp. En ny bro är på plats på hål 15 för att ersätta den som slogs sönder av stormen i höstas. Och vi har hunnit renovera hybridgräsmattan på hål 6. Vi kommer under kommande veckan att installera en matta på hål 11 som används som en drop-zone.

Välkommen till en ny säsong!
Robert Martin, CM