Sammanfattning Årsmöte 30 november

Timrå GolfklubbAlert, Klubbinformation, Nyhet, Okategoriserade

Hej alla medlemmar

Förra veckan, 30 november, genomfördes klubbens höstmöte för säsongen 2022, denna gång på Sundsvall Timrå Flygplats (Midlanda).

Klubbens ordförande, Ann-Christine Wredenberg, hälsade de dryga 40 talet medlemmar på plats välkomna.

Mötet inleddes med att hon presenterade lite generellt om klubbens styrelsearbete och verksamhetsplanerna för nästkommande verksamhetsår samt den viktiga input styrelsen får från medlemsundersökningen Players 1st.

Vidare presenterades klubbens verksamhetsplaner av styrelsemedlemmarna, Per Lundin, Ove Einberg, Susanne Wallner och klubbchef Per Engström.

Malin Svelander gick därefter igenom styrelsens förslag på budget för 2023 samt förslaget på höjning av årsavgiften med 300kr.

Verksamhetsplanerna, budget och årsavgiften godkändes av mötets deltagare.

Mötet avslutades av mötets ordförande och tackade medlemmarna och passade på att önska en God Jul & Gott Nytt År

På nästa årsmöte till våren presenteras verksamhetsberättelserna, årsredovisningen av verksamhetsåret 2022 samt att det kommer vara personval för nya styrelseledamöter i golfklubben.