Digitalt Årsmöte 2020 Timrå Golfklubb 26 november kl 18:30

Timrå Golfklubb Alert, Klubbinformation, Nyhet

_Kallelse till Årsmöte för Timrå Golfklubb 2020

Tid: Torsdagen den  26 november kl 18:30

VIKTIGT att Anmälan till mötet sker via ”Min golf” / tävling / Årsmöte 2020.

information om länk till mötet etc kommer senast 25/11

 

 Föredragningslista

 1       Fastställande av röstlängd för mötet.

2       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3       Fastställande av föredragningslista.

4       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5       Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera      mötesprotokollet.

6       Fastställande verksamhetsplan, budget samt medlemsavgifter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7       Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

8       Övriga frågor.

9       Mötet avslutas.

Budget samt verksamhetsplan för 2021 finns tillgängliga på kansliet från den 19 nov

 Varmt välkommen

Styrelsen