Green förbättringar redan på gång!

Timrå GolfklubbBaninfo

Som många av er har sett så har vi påbörjat åtgärdsplanen för greenerna. Vi har redan hunnit fräsa upp ytorna grovt. Innan det har torvat av greenerna mot kragen och gödslat upp greenerna med hönsgödsel. Efter den grova fräsningen har vi spridit ut ca 500 kg zeolit för hand. Därefter har vi fräst igen för att blanda ner zeoliten i såbädden. Vi berör endast rotzonen på mellan 10-15 cm djup. Under kommande veckan kommer vi att köra en större trädgårdsfräs för att finfördela materialet ännu mer.

Vi har även hunnit hålpipa greener 4 och 5 och borstat ner 1 ton zeolit i dem. Under veckan kommer vi att börja med greenerna på hål 10-18. De greenerna kan tillfälligt bli provisoriskt medan vi jobbar med dem. Tack för överseende!

Allt detta plus allt vanlig skötsel, vi har röjt klart mot havet på hål 5, 7, 11, 12, 13, och 14 och hunnit blåsa vattnet ur bevattningssystemet så att ledningarna och spridarna inte fryser sönder under vintern.

Trevlig Helg!

-Robert Martin, Course Manager