Ordförande har ordet

Timrå GolfklubbKlubbinformation

Bästa Medlemmar,

Det är vår på Timrå GK under extraordinära omständigheter, precis som i övriga världen. Golfbanan erbjuder oss en plats för friskvård och aktivitet, men det är också allas vårt ansvar att minska riskerna för smittspridning i samhället.

Den här vårsäsongen är vi starkt påverkade av Coronaviruset.

Vi i Timrå GK följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer samt SGF:s och RF:s rekommendationer när det gäller träning och tävling.

Här är de aktuella riktlinjerna för oss:

För träningsverksamheten gäller

– Undvik att samla människor i grupper större än 25 personer, enligt råd från RF.

– Var noga med handhygien och håll avstånden.

– Avstå från aktiviteten om du känner någon form av symptom på Coronasmitta.

För spel gäller

Golfspel kan ske i nuläget, där banor är öppna precis som vanligt.

– Var noga med handhygien och undvik eventuella samlingsplatser på klubben.

Tävlingsverksamhet

Inga förbundstävlingar tom 30 juni 2020.

– Ingen tävlingsverksamhet tom 30 juni 2020.

Vänligen

Ann-Christine Wredenberg, Ordförande Timrå Golfklubb