Timrå Golf Academy

Om TGA

TGA står för Timrå Golf Academy och består av Niklas Dahlgren och Peter Forsgren.
Vi har båda en lång erfarenhet inom golfen. Spelet har gett oss enormt mycket och präglat större delen av våra liv. Träningserfarenheter från en rad olika golfklubbar och tävlingsmeriter från spel på Svenska Golf Touren under ett antal år.

Med både spel och tränarerfarenheter besitter vi därför de rätta och viktiga verktygen för att guida, inspirera, träna och utveckla alla kategorier golfare.

Vi känner en enorm glädje och entusiasm inför att få axla tränarrollen på Timrå Golfklubb.
Vår målsättning är att tillsammans med golfklubben skapa och driva Norrlands bästa och största center för golfträning. En genomarbetad träningsanläggning som erbjuder bästa tänkbara förutsättningar för modern, inspirerande och kvalitativ golfträning.

Under 2017 bygger en vi fullskalig modern Lektionsstudio med två stora rum för golfträning.
En Lektionsstudio med dagens tekniska utrustning som blir navet i vår verksamhet och det som ger oss förutsättningar till golflektioner i toppklass och utprovning av klubbor till perfektion.

Vi tar ert golfspel till en högre nivå.

 

Vår filosofi

 

Din bas bestämmer…
Grepp, uppställning, sikte, bollplacering är att betrakta som basen och golfteknikens grunder. Dessa grunder bestämmer till stor del vad som händer under golfsvingen, vilket sedermera bestämmer bollens flykt och slagets resultat.

Roten till vad som händer i svingen bestäms med andra ord till stor del hur spelarens förutsättningar/förberedelser ser ut. D v s hur grepp, uppställning, sikte och bollplacering är formade.
Genom att i största möjliga mån jobba med tekniken vad vi kallar ”Pre-swing”, d v s innan klubban är i rörelse når eleven lättare en bibehållen teknikutveckling och ett enklare och sundare förhållningssätt till sin golfteknik.

Att jobba med tekniken ”In-Swing”, d v s under svingens gång, är en större utmaning då det blir något svårare för eleven att stämma av teknikförändringen under egen träning. Utmaningen blir än större när förändringen skall tas till nästa nivå, ute i verkligheten på golfbanan.
Att jobba med tekniken ”In-Swing” kan därför i vissa fall bli en konflikt med grunderna om inte dessa är fullt ut förberedda på den aktuella förändringen.

Vi arbetar noggrant med basen i ”Pre-swing” oavsett typ av golfslag. När tekniken har formats efter de nya förutsättningarna tar vi, om det behövs, nästa steg med detaljarbetet ”In-swing”. Där arbetar vi med rörelsens avslut samt slagövningar för att hitta rätt bollbana.

Prioritetsordningen är 1. Bollträff  2. Riktning 3. Längd

Målet är en stark position i bollträff/impact som genererar just bollträff, riktning och längd.

Din golf
Nu är det inte per automatik elevens teknik, och utveckling av den, som alltid är rätt väg att gå för att effektivast ta spelet framåt. De faktorer som påverkar resultatet är många.
Vi har delat upp spelet i fem påverkbara delar.

 • Din teknik
  Förmågan att slå bollen från A till B.
 • Din utrustning
  Att ha klubbor i bagen som passar dig och ditt spel.
 • Din spelstrategi
  Att slå rätt typ av slag, med rätt klubba, vid rätt tillfälle.
 • Din fysiska kapacitet
  Att orka spela, träna och svinga effektivt.
 • Din mentala kapacitet
  Förmågan att ta fram ditt A-spel.

Träna golf, spela golf
På övningsområdet tränar vi golf och dess teknik – På golfbanan spelar vi golf.
Att fullt ut kunna skilja på dessa, är den viktigaste faktorn för att ta ditt spel till nästa nivå…

Niklas & Peter

Niklas Dahlgren & Peter Forsgren


2013-04-09 08.45.20

Peter Forsgren


USA 038

Niklas Dahlgren

Varmt välkommen till oss på Timrå Golf Academy

 

Timrå Golf Academy
timragolfacademy@timragk.se
Niklas Dahlgren, 070-510 78 57
Peter Forsgren, 072-727 21 44