Ordförande har ordet

Timrå Golfklubb Alert, Klubbinformation

Bästa Medlemmar, Det är vår på Timrå GK under extraordinära omständigheter, precis som i övriga världen. Golfbanan erbjuder oss en plats för friskvård och aktivitet, men det är också allas vårt ansvar att minska riskerna för smittspridning i samhället. Den här vårsäsongen är vi starkt påverkade av Coronaviruset. Vi i Timrå GK följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer samt SGF:s och …