Varför varierar hastigheten på greenerna så mycket?

Svar:

Orsaken till att greenerna på banan kan ha olika hastigheter är flera. Det beror på hur de är uppbyggda och dränerade, om de ligger i sol eller skugga, om de ligger öppna eller skyddade för vind. Även gräset kan variera från green till green. Över huvud taget varierar skötseln en del beroende på vilken blandning av gräsarter (vitgröe, krypven, rödsvingel och rödven är de vanligaste) som man har på banan.

Fler frågor

Banan

Kansliet