Varför vältar ni greenerna så mycket?

Svar:

Vi vältar greenerna för att få dem mer enhetliga i ytan. Redan efter ett par vältningar brukar olikheterna försvinna. Det går också att använda välten för att få fram en jämnare, snabbare spelyta utan att behöva klippa extremt lågt. Det är en teknik som används mer och mer på de svenska banorna. Det är ett effektivt sätt att ta bort stressen från gräsplantan och effekten blir inte bara jämnare och snabbare greener utan också friskare gräs.

Fler frågor

Banan

Kansliet