Varför lägger man ut sand på greenerna (dressar) så att det blir svårt att putta?

Svar:

Sanden jämnar ut ojämnheter och stärker gräsplantan. Den förhindrar avdunstning och motverkar sjukdomar. Men den viktigaste anledningen är att man hela tiden måste blanda in sand är för att motverka att organiskt material byggs på i ytan, så kallad thatch. Thatchen lägger sig som ett lock på ytan och förhindrar luftväxling med marken under, vilket är viktigt för rotutveckling. Även vatten får svårt att tränga ner i profilen och ger då en svampig greenyta som snabbt blir ojämn. Thatchen förvärrar också problemen med torrfläckar och svampsjukdomar. Med inblandning av sand får man en lagom fördelning av markpartiklar med gott om hålrum för luft, vatten och näring att passera igenom.

Fler frågor

Banan

Kansliet