Hur kan golfare förbättra spelbarhet på greenerna?

Svar:

Använd greenlagaren! Varje dåligt eller icke-lagat nedslagsmärke innebär en skada i greenen och därtill en ojämnhet som påverkar bollens rull. Genom att laga nedslagsmärken minimerar man skadorna på greenerna och då blir greenerna mindre hoppiga.

Fler frågor

Banan

Kansliet