Lokala regler

Lokala regler för Timrå Golfklubb

Här beskriver vi interna bestämmelser som gäller unikt för våra bana.

 

Lokala regler, Timrå Gk, 2017

Omarkerade diken, Regel 26:1c
Omarkerade diken i skogen är att betrakta som sidovattenhinder.

Bevattningsanläggningen, Regel 24
Flyttbara delar av bevattningsanläggningen får efter spelarens val betraktas som flyttbara eller oflyttbara hindrande föremål.

Vägar, Regel 24:2
Belagda vägar och dess sidor betraktas som oflyttbara hindrande föremål.

Boll som oavsiktligt rubbas på green, Regel 18:2, 18:3, 20: Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare tillåten, Regel 14-3, anm.
För allt spel på denna bana, får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.

Brott mot lokala regler medför plikt i:
Matchspel förlust av hålet
Slagspel två slags plikt

Tillfälliga lokala regler anslås på anslagstavlan.

Generella lokala regler:

Stenar i bunker, Regel 24:1
Stenar i bunker betraktas som flyttbara hindrande föremål.

Banmarkeringar
– gul markering vattenhinder, regel 26
– röd markering sidovattenhinder, regel 26
– blå markering mark under arbete, regel 25
– blå/vit markering mark under arbete, spel förbjudet, regel 25
– orange markering hindrande föremål, regel 24
– vit pinne out of bounds, Definitioner