Till startsidan
Till startsidan

Golfresa till Turkiet i April

Golfresa till Belek med Timrå Golfklubb i samarbete med DeTur Golfresor

Hotel Riu Kaya      all inclusive & 4 greenfees

Avresa 26/4 - 1 vecka

Pris 10 616:-

               Begränsat antal platser

 

I paketet ingår                                                              Som tillval finns

Direktflyg från Sundsvall                                                Hyrklubbor 100:- (fås på plats)

Boende i dubbelrum på Riu Kaya m. "all inclusive"       Avbeställningsskydd 200:-

4 greenfees                                                                   Reseförsäkring Sport 350:-

Transfer                                                                        Enkelrum 3,500:-

Flygtillägg                                                                     Extra golf

Bagtransport

 

För mer info / anmälan kontakta Klas 070-8350759 alt Åsa 073-3188081

                                               klas.kohler@detur.se

 

Välkommen 

/ Klas Köhler

 

 

Greenerna stängda

 

Förra veckan bäddade vi ner de ordinarie greenerna inför den annalkande vintern efter en otroligt bra säsong. I och med det så är de stängde. Det går fortfarande bra att spela på de provisoriska greenerna och de kommer att vara öppet fram tills att snön kommer och ingen frost finns.

 

Jag vill passa på att tacka BERT PERSSON och samtliga i ”Duk-gänget” som var med i onsdags och hjälpte till att lägga ut dukarna. Vilken resurs för klubben! 4 timmar tog det från start till finish inklusive lunch för att lägga ut och spika fast ca 1,2 hektar duk på greenerna.

Tack så hjärtligt för hjälpen! 

 

Robert med personalen 

Årsmöte Timrå Golfklubb

Kallelse till årsmöte för Timrå Golfklubb 2014

Tid: tisdag 9/12 kl. 19.00

Plats: Bergeforsens IP

 

Föredragningslista

1        Fastställande av röstlängd för mötet.

2        Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3        Fastställande av föredragningslista.

4        Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5        Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6        Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7        Val av:

a        klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år;

b        fyra ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c        två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta;

d        tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av dessa skall en utses till ordförande;

8        Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

9        Frågor av informationskaraktär.

 

Styrelsens förslag inför årsmötet 9 december

 

Styrelsens övergripande ambition att ytterligare höja kvalitén på vår anläggning står fast. Vi kommer att fortsätta med förbättringar på banan och i klubbhusområdet.

 

Intäkterna under 2014 beräknas öka med c:a 400 000:- jämfört med 2013. Det är främst på sponsor- och företagsaktivitetsområdena som vi kan se ökade intäkter. Medlemsavgifterna har ökat om än inte så mycket. Kostnaderna beräknas öka med c:a 100 000:-.

Vi har investerat ovanligt mycket under de senaste tre åren och detta har påverkat vår likviditet. Vår ambition inför kommande år är att återskapa ett mindre överskott. Ett visst överskott behövs för att kunna klara oförutsedda kostnader eller minskade intäkter och därmed undvika större årliga höjningar av medlemsavgiften.

I budgetförslaget inför 2015 planerar vi att minska kostnaderna med c:a 300 000:- . Vi räknar med att öka intäkterna med c:a 100 000:- .

 

 

Verksamhetsplan och detaljerat budgetförslag kommer att finnas vid mötet och kan dessutom rekvireras från vinterkansliet från och med 2 december.

 

 

Golfrestaurangen

Vi är stolta att Wretmans Restauranger valt att driva Golfrestaurangen hos oss sedan 2011.
Kom in på en god matbit eller en kopp kaffe efter en runda.

Palle med personal hälsar nya & gamla kunder välkommen.

 
 
Våra partners
Copyright © 2014
Timrå Golfklubb
Golfbanevägen 2
860 32 Fagervik
Kansli: 060-57 01 53
Golfshop: 060-57 92 63
Restaurang: 060-57 96 10
E-post: timragk@telia.com