Timrå Golf Academy

Börja spela golf

 

Boka plats i Nybörjarkurs online: Lektionsbokning Timrå Golf Academy

Timrå Golf Academy tillsammans med Timrå Golfklubb hälsar dig välkommen till spelet golf.
Vi ansvarar för att du som är ny i spelet skall få en gedigen kurs innehållandes teori och praktik. En kurs som ger dig information och kunskap kring golfens grundslag, spelets regler, golfvett, banans design, spelets handicapsystem och golfklubbars medlemskap.
En kurs som förbereder dig för spelet på banan och en golfklubb som tar hand om dig när det är dags att spela.
Som ny i spelet får du på Timrå GK själv möjlighet att utse en s k ”fadder”.
Annars bistår gärna Timrå GK med en av klubbens faddrar.
Er utsedda fadder har en viktig och hedersam uppgift efter kursens avslut. De får en utbildning av oss kring hur hon/han på bästa sätt guidar er vidare i golfen. Er fadder spelar med er, tar hand om er, och för er in i gemenskapen i golfklubben.
Varmt välkommen till Timrå Golfklubb och spelet golf.

Nybörjarkurs

Kurs Kurs inkl. medlemskap
Senior (född 95 eller äldre)
14 tim praktik & teori fördelat på tre tillfällen.
2000:- 4500:-*
Junior (född mellan 96-2004)
Juniorer kan vara med på ovan seniorkurs (Pris: 1000:-) Separat Juniorkurs: Se nedan
1000:- 2000:-*
Junior (född mellan 2005-2010)
Juniorer kan vara med på ovan seniorkurs (Pris 1000:-) Separat Juniorkurs: Se nedan
1000:- 1500:-*

* = Nybörjarkurs och fullvärdigt medlemskap i Timrå GK under 2017. Senior (född 95 eller äldre) som går Nybörjarkurs 4 (13-16 juli) eller senare betalar 3.750:- för Kurs inkl. medlemskap. Nybörjarkurs 6 (31-3 sep) betalar 2.750:- för samma upplägg.

Senior & Juniorkurs
Datum Tränare
Kurs 1-2                    Kurs klar
18-21 maj Niklas/Peter
Kurs 3                       Kurs klar
25-28 maj Peter
Kurs 4                       Kurs klar
8-11 juni Peter
Senior & Juniorkurs
Datum Tränare
Kurs 5                     Kurs klar
13-16 juli Peter
Kurs 6                     Kurs klar
20-23 juli Niklas
Kurs 7                     2 platser kvar
31-3 sep Niklas

Tider: Torsdagar kl. 18.00-20.00. Lördag och söndagar kl. 09.00-16.00

Juniorkurs

Datum Tränare
Junior (född mellan 96-2010)
12 tim praktik & teori fördelat på fyra tillfällen.                              Kurs klar
19-22 juni Niklas & Peter
Tider: Kl. 13-16
Varmt välkommen med er anmälan

 

Timrå Golf Academy
timragolfacademy@timragk.se
Niklas Dahlgren, 070-510 78 57
Peter Forsgren, 072-727 21 44